พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บทความธรรมะ
Share |

เรื่องของ "เมตตา"

เรื่องของ "ความเมตตา"

เมตตา ...ได้แก่


- ความเป็นมิตร
- ความรักที่ไม่ประกอบด้วยกาม
- ความหวังดี ปรารถนาดี
- ความเอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ อนุเคราะห์
- ความเย็น
ฯลฯ

อานิสงค์ของเมตตา ..

- หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย
- เป็นที่รักมนุษย์และเทวดา
- ผิวพรรณผ่องใส่
- จิตเป็นสมาธิเร็ว
ฯลฯ

"เมตตา" แท้นั้น ไม่มีขอบเขต สามารถแผ่ไปได้ทั่วทั้งจักวาล
ดังพุทธภาษิตว่า "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

เมื่อมีเมตตา .. กรุณา คือความสงสารก็ตามมา
เพราะ "เมตตาเป็นเหตุ กรุณาเป็นผล"..


"เมตตาและกรุณา" นี่เอง นำมาซึ่ง "การให้อภัยให้อโหสิกรรม"
ซึ่งเป็นการ การฝึกจิตพัฒนาจิต เป็นการยกระดับจิตของตนเอง
ให้ดีขึ้น สูงขึ้น มีค่าขึ้น ..


ningnong1008@hotmail.com 4 มี.ค. 2556 เวลา 14:57 น. โพสต์: 24 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

DT014113
วิริยะ11

2 มี.ค. 2556 เวลา 08:25 น.

โพสต์: 38
อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา: 18
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1520 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย