พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บทความธรรมะ
Share |

เรื่องของ "สติ"

เรื่องของ "สติ"

"สติ" แปลได้หลายอย่าง เช่น ระลึกถึง ระลึกรู้ ระลึกได้
ในสิ่งที่เคยพูด สิ่งที่เคยมี สิ่งที่เคยทำ แม้ในอดีต

"สติ" ผู้รู้จักผิดชอบ ชั่วดี

"สติ" คือ ผู้เฝ้าระวัง ผู้รักษา ผู้กั้น เครื่องกั้น ..เช่น
เปรียบเหมือนเขื่อนกั้นน้ำ ไม่ให้ไหลท่วมบ้านเรือน ..

"สติ" เหมือนยามเฝ้าบ้าน เฝ้าระวังรักษาไว้ไม่ให้โจร
เข้ามาลักขโมยทรัพย์สิ้นเงินทองภายในบ้านได้


"ผู้มีสติ" จึงเปรียบเหมือน ผู้มีคนคอยพิทักษ์รักษา
เฝ้าระวังภัยอันตราย ที่จะเกิดกับตน ให้อยู่รอดปลอดภัย ..


ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก jinin,

ningnong1008@hotmail.com 4 มี.ค. 2556 เวลา 14:59 น. โพสต์: 24 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

DT014113
วิริยะ11

28 ก.พ. 2556 เวลา 08:13 น.

โพสต์: 38
อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา: 18
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1419 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย