พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บทความธรรมะ
Share |

เรื่องของ "ขันติ"

"ขันติ" ความอดทน อดกลั้น ...

- ทนตรากตรำ ต่อความหนาวร้อน ไม่ท้อถอยต่อความยากลำบาก
- ทนลำบาก ต่อทุกขเวทนา อันเกิดจากความเจ็บไข้ ไม่แสดงอาการทุรนทุราย
- ทนเจ็บใจ ต่อคำล่วงเกิน ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ทั้งจากผู้สูงกว่าหรือต่ำกว่า

ผู้มี "ขันติ" .. ชื่อว่า

- เป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน
- ตัดรากแห่งบาปทั้งสิ้น
- นำประโยชน์มาให้ทั้งตนและผู้อื่น
- ขุดรากแห่งความติเตียนและการทะเลาะได้
- เป็นประธาน เป็นเหตุแห่งศีลและสมาธิ
- ทำตามคำสอนของพระศาสดา
- บูชาพระพุทธเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง


"ขันติ" คือความไม่โกรธ ในเมื่อเขาด่าอยู่ ประหัตประหารเย้ยหยันอยู่
วาทะของพระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญ "ขันติปรมัตถบารมี" ..


กุศลธรรมทั้งปวง ย่อมเจริญเพราะ "ขันติ" เท่านั้น

"ขันติ" จึงมีคุณอย่างยิ่ง ..
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก jinin,

ningnong1008@hotmail.com 26 ก.พ. 2556 เวลา 18:40 น. โพสต์: 24 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

DT014113
วิริยะ11

26 ก.พ. 2556 เวลา 14:08 น.

โพสต์: 38
อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา: 18
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1335 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย