พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บทความธรรมะ
Share |

ทางสายกลาง

เราควรเดินทางสายกลาง เป็นทางพ้นทุกข์ ไม่สุข มีแต่สงบ
มรรค คือหนทางไปสู่ความสงบ
สุข...
..เป็นของไม่เที่ยง เป็นอารมหนึ่งที่ดึงเราเดินทางผิด
ทุกข์...
.. เป็นของไม่เที่ยง เป็นอีกอารมที่ดึงเราเดินทางผิด
ความสงบ ต่างหากเป็นทางสายกลาง ที่ควรเดิน
ละ ความสุข ละทุกข์ จิตใจสงบสบาย
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก นิตธยา,


ทางสองแพร่งที่ท่านต้องเลือกเดิน

๐ ปัญญาณ ที่กว้างใหญ่ ดุจแผ่นดิน
หากถวิล ต้องสร้าง อย่าร้างหนี
โยนิโสฯ ด้วยจิตไว้ ให้มากมี
เมื่อยามที่ อารมณ์เจิด เกิดเวทนา

๐ เมื่อผัสสะ บังเกิด เจิดจรัส
เห็นให้ชัด จับอารมณ์ บ่มตัณหา
โยนิโส มนสิการ ด้วยปัญญา
อย่าปล่อยให้ เวทนา ครอบครองใจ

๐ แม้รู้ทัน เวทนา ที่เกิดแล้ว
รีบปล่อยจิต หลุดจากแร้ว เร่งผลักไส
อย่าปล่อยจิต ชังชอบ กอบตามใจ
ตัดเวทนา ทันใด ในทันที

๐ ทรงตรัสไว้ ดังอยู่ ทางสองแพร่ง
มองเห็นแหล่ง เกิดปัญญา พาสู่ศรี
และทางเสื่อม สิ้นไป อย่ารอรี
เลือกวิถี เกิดปัญญา ที่พาเจริญฯ
phaiboon 7 ต.ค. 2555 เวลา 16:39 น. โพสต์: 6 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 5 คำตอบที่ 1

รอยเท้า รอยทาง รอยธรรม จงจำ รอยบาท พระตถาฯ
กลัวคน หลงทาง มรรคา พระศาสดา จึงทรง ประทับรอย
ทับบาท แทนธรรม ไห้โลก อย่าโยก ลับลี้ หนีถอย
จงพา กันเดิน ตามรอย พุทธะคอย ชี้ทาง สว่างใจ
ถ้าใคร ไม่เดิน ตามบาท ไม่อาจ พบทาง สว่างไสว
อย่ามัว เพลิดเพลิน เกินไป กลัวใจ หลงกล กิเลสมาร
รอยเท้า รอยทาง รอยธรรม พุทธะย่ำ ฝากไว้ ไห้ลูกหลาน
พุทธบุตร จงทำ เพื่อนิพพาน ไห้อาจหาร เดินตามบาท พระศาสดา
phaiboon 15 ต.ค. 2555 เวลา 19:36 น. โพสต์: 6 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 5 คำตอบที่ 2

"...ศาสนาตั้งต้นที่กายกับใจ เทวดา อินทร์ พรหม ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผล นิพพานได้เพราะเหตุว่ามันสุขเกินไป เราเกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าดีอักโขแล้ว ขอให้รักษามนุษย์ธรรมไว้ ถ้ารักษาเอาไว้ไม่ได้ มันจะเลวลงไปกว่ามนุษย์อีกไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์แต่ละภพแต่ละชาติมันนานเหลือหลาย..."
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
phaiboon 19 ต.ค. 2555 เวลา 19:19 น. โพสต์: 6 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 5 คำตอบที่ 3

ขอบคุณมากๆค่ะให้ความรู้ดีมาก
จงกล ไทยขำ 30 ต.ค. 2555 เวลา 13:19 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 4

เดินทางสายกลาง ไม่ตรึงเกิน ไม่ย่อนเกิน ดูความถูกต้อง พอดีแล้วชีวิตจะพอเพียงแล้วเพียงพอ
ningnong1008@hotmail.com 11 ธ.ค. 2555 เวลา 12:35 น. โพสต์: 24 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 5

DT013301
phaiboon

7 ต.ค. 2555 เวลา 16:32 น.

โพสต์: 6
อนุโมทนา: 4
ได้รับอนุโมทนา: 5
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 2560 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย