พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บทความธรรมะ
Share |

คนวัยไหนมีทุกข์มากที่สุดคนวัยไหนมีทุกข์มากที่สุด

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตวัยที่มีทุกข์มากที่สุด
คือวัยที่ปล่อยชีวิตไป ตามดวง
ตามโชคชะตา ตามเคราะห์ซ้ำกรรมซัด
ปรับตัวไม่ทันกับสังคมไทย
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
มัวหลงยึดวัตถุเป็นสรณะ มากกว่าธรรมะ
ไม่เข้าใจว่า วัตถุให้แค่ความสะดวกสบาย
แต่ธรรมะให้ความสุขสงบเย็น


อยากจะบอกกับทุกๆ วัยว่า
การเกิดก็เป็นทุกข์
ความแก่ก็เป็นทุกข์
ความตายก็เป็นทุกข์
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก คนที่รัก ก็เป็นทุกข์
เพราะสิ่งเหล่านี้ คือสัจธรรม
ความจริงของชีวิตต้องรู้เท่าทันมัน

...ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน...ที่มา...ธรรมะเดลิเวอรี่

อนุโมทนา สาธุ
sopa 17 ส.ค. 2554 เวลา 11:39 น. โพสต์: 12 อนุโมทนา: 16 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

DT0329
ลูกโป่ง

13 ส.ค. 2554 เวลา 23:11 น.

โพสต์: 645
อนุโมทนา: 21
ได้รับอนุโมทนา: 373
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 2049 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย