ลูกประคำ คืออะไร?


ลูกประคำ คืออะไร?

ความหมายทางโลก คือ มงคล ๑๐๘

ความหมายทางธรรม คือ ทำอะไรต้องมีสมาธิ ทำอย่างตั้งใจ เต็มใจ เต็มกำลัง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

การใช้ลูกประคำมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

๑. ควบคุม คือ ควบคุมให้จิตของเราจดจ่ออยู่กับการนับลูกประคำ ไม่ให้จิตสัดส่ายไปไหน หรือสวดมนต์นับลูกประคำให้เป็นไปตามกำหนดว่ากี่จบ เป็นต้น

๒. ขับไล่ คือ ใช้ลูกประคำขับไล่ภูต ผี ปีศาจ หรือขับไล่พลังดำ ความอัปรีย์ จัญไร ต่างๆ

๓. ปราบปราม คือ ใช้ปราบภูต ผี ปีศาจ

๔. เป็นอาวุธ คือ เป็นอาวุธป้องกันตัว ดังเช่นในหนังกำลังภายในที่วัดเส้าหลินใช้ป้องกันตัว   

6,668จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย