หลักการเล่น หวย

 prommasit  

เล่นหวย


  ๑. ให้เตือนใจตัวเองว่า "หวย"ไม่ใช่อาหาร แต่เป็นผงชูรสให้กับชีวิต ต้องมีบ้าง อย่าไปปฏิฆะ แต่ต้องเข้าใจวิธีการเล่น


  ๒. เล่นหวยจะต้องมีกติกา มีวินัย เช่น เราซื้อจะต้องมีลิมิตว่าเท่าไหร่ เหมือนกับเราจะลงเล่นน้ำที่ใหลเชี่ยว จะต้องมีเชือกผูกที่เอวเราไว้ แล้วลงเล่นน้ำ เมื่อน้ำพัดเราไหลไป ก็จะไปไม่ไกล 


  ถ้าไม่มีกติกาวินัย เป็นการฆ่าตัวตาย


  ๓. เล่นหวยห้ามติดเงิน ห้ามแปะเงิน เรามีเงินแค่ไหนให้เราจัดโควต้าเล่นตามนั้น ตามโควต้า ถ้าเราเสียแล้วจะพยายามเอาคืนเราจะหลงกล เหมือนกับคนไปเล่นไพ่ เสียเยอะแล้วจะพยายามเอาคืน เราก็จะพยายามวัดดวง ใจจะมืดมัว อยากได้สิ่งที่เราเสียไป


  ๓ ข้อนี้เกี่ยวกับการเล่น


  ๔. เราอย่าเพ้อเจ้อ เห็นอะไรก็จับมาตีเลขหมด หมาเห่าก็จับมาตีเป็นเลขหวย เขาเจอคางคกแล้วซื้อหวยแล้วถูก แต่เราไปเจอคางคกเหมือนกับแต่ไปซื้อหวยแล้วไม่ถูก ฉะนั้น เราอย่าเพ้อเจอ เราก็จะจบ วาสนาไม่เหมือนกัน


  ๕. คุณอย่าเคียวเข็ญเทวดา กล่าวโทษเทวดา 


  หมายความว่า บีบคั้น บีบบังคับ เคียวเข็ญเทวดา พยายามให้ท่านให้หวย ให้โชคให้ลาภจงได้ 


  และกล่าวโทษเทวดา คือ พอซื้อไม่ถูกก็จะต่อว่าเทวดา ดูถูกเทวดา


  ๒ ข้อนี้สำคัญมาก เพราะว่าเราจะก่อวิบากไปทางลบ อันตรายถูกหวยจะต้องทำยังไง  ๑. เราจะต้องตั้งกติกาในการสร้างกุศล เช่น ๓ เปอร์เซนต์ หรือ ๕ เปอร์เซนต์ เราจะต้องมีหลักนี้ไว้ เอาไปทำบุญสร้างกุศล 


  ถ้าเราไม่มีหลักนี้ เราถูกหวยเมื่อไหร่ เราจะหมดเกลี้ยงอีกเท่าตัว 


  เช่น เราถูก ๕,๐๐๐ บาท เราจะหมดอีก ๕,๐๐๐ บาท ฉะนั้น เมื่อเราถูกหวย ถ้าเราตัั้ง ๓ เปอร์เซนต์ พอถูกปั้บ เราจะต้องหักเลย ๓ เปอร์เซนต์ นำเอาไปทำบุญ ส่วนใครจะเอาไปทำอย่างอื่นค่อยเอาไปทำ แต่เราต้องมีหลักเช่นนี้ แล้วแต่ใครจะตั้งยังไง


  ๒. ห้ามเอาเงินไปเลี้ยงฉลอง เพราะเป็นเงินกุศล เป็นเงินที่เทวดาให้ สมมติว่าเราถูกหวย ๕,๐๐๐ บาท ห้ามน้ำเงินนี้ไปเลี้ยงฉลอง เราจะต้องเอาเงินส่วนตัวไปเลี้ยง 


  แต่เงินตรงนี้ห้ามนำไปใช้ทางลบ ท่านให้เราไปลงทุนได้


  ๓. เงินที่ออกมาห้ามปล่อยกู้ ถ้าใครเดือดร้อนให้ได้ ช่วยได้ ให้ยืมได้ แต่ห้ามเอาดอก 


  บางคนบอกว่า เขาให้เราดอกเราเอง เขาอยากให้ แต่เราห้ามใช้ดอกนี้ ให้นำไปสร้างกุศล เพราะว่า นี่เป็นเงินเบื้องบน เป็นเงินเทวดา เป็นเงินของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเงินบุญ สมมติว่า เงินนี้เป็นเงินของเราแต่เป็นเงินบุญฤทธิ์ ห้ามไปใช้ทางลบ จะบั่นทอนบุญของเรา 


  ถ้าเรามีชะตาถูกหวย ๑๐ ครั้ง แต่ถ้าเราไปใช้ในทางที่ผิด เราจะเหลือ ๘ ครั้ง ๗ ครั้ง จะลดลงมาเรื่อยๆ แทนที่เราจะถูก ๑๐๐,๐๐๐ บาท กลับกลายมาถูกแค่ หนึ่งหมื่นบาท


  มีึคนเยอะแยะที่ถูกหวย แล้วใช้ผิด ทำให้เงินหมด แถมไม่พอยังติดหนี้เขาอีก


  ๔. ถูกหวยแล้วห้ามกัดกัน ห้ามทะเลาะกัน เราจะต้องเชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 


  ยกตัวอย่าง บางคนถูกหวยแล้ว แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้ถวายท่านทั้งหมด เราก็ต้องถวายท่านทั้งหมด เราจะใช้ไม่ได้ แต่ท่านให้เรามาใช้เท่าไหร่ เราก็ต้องใช้เท่านั้น เพราะท่านมีเจตนาของท่าน 


  บางครั้งตรงนั้นเราถูกหวยเพื่อเป็นการแก้กรรมของเราเอง เป็นโอกาสให้เราสร้างกุศล


  แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าให้ถวายท่านหมด? เราก็ต้องฟังคำสั่งของท่าน ฟังคำสั่งจากผู้รู้ จากครูบาอาจารย์


  ๕. อย่าฆ่าตัวตาย หมายความว่า ถ้าเราไม่เชื่อทั้ง ๔ ข้อนี้ เราฆ่าตัวตายแน่ เราจะหาเรื่อง


  ทำไมบางครั้งซื้อหวยรวมกัน ก็เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะทำกุศลร่วมกัน ถึงจะซื้อรวมกัน


  ทุกขลาภ คือ ได้เงินมาแล้วไม่ทำบุญสร้างกุศล เพราะว่า ข้างในสิทธิไม่ถึง จะต้องสร้างกุศล เช่น บางคนถูกหวยแล้วต้องยกให้กับสิ่งศักดิ์ิสิทธิ์ก่อน พอยกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว เงินที่ท่านให้เรามาก็ไม่ใช่เงินถูกหวยแล้วแต่กลับเป็นเงินของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรา


  เมื่อเราถูกหวย ให้เรานำเงินที่ถูกนี้ ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาใช้ จึงจะถูกต้อง  ถ้าเราเผลอไปกล่าวหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์? 


  ถ้าเรารู้ต้องรีบถอนทันที ต้องรีบแก้ ถอนคำพูด แล้วจะต้องมีการลงโทษตัวเอง แล้วตั้งปณิธานว่าเราจะทำอะไร ยังไง ให้สัญญากับท่าน  ถ้าเราคิดว่า บนบานที่นี้แล้วก็ไม่ได้ แล้วจะไปบนบานที่ใหม่ เพราะที่นี่บนแล้วก็ไม่ได้ ถ้าเราเผลอพูดเช่นนี้ขึ้นมาจะต้องทำยังไง?


  เราจะต้องไปถอนคำพูดนี้ แล้วให้สัญญากับท่าน ตั้งปณิธานใหม่


  ถ้าเราบนบานกับท่านแล้ว ไม่ได้ตามที่สัญญา เราก็ไม่ต้องแก้บน แต่เราก็ต้องบอกกล่าวรายงานแก่ท่าน เราอาจจะบนไม่สมบูรณ์


  แต่ถ้าเราบนแล้ว ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงตามที่เราบนไว้ ก็สามารถลดที่บนได้ตามสัดส่วน หรือจะแก้บนเต็มอัตราที่เราบนก็ได้


• งดเหล้าเข้าพรรษา

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "ตนเป็นที่พึ่งของตน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย