คุณวิเศษ

สายสืบนิสัยศาสตร์

<

การบรรลุคุณวิเศษ...บรรลุได้ห้าาิธี...บรรลุจากการพูดจะพูดดับๆ...บรรลุจากการเพ่งจะเพ่งดับๆ... บรรลุจากการนิ่งจะนิ่งดับๆ...บรรลุจากการตั้งมั่นตั้งดับๆ....บรรลุจากการคิดจะคิดดับๆ....ควรรู้ทันต้นกลางสุดเกิดดับ...เปลี่ยนแปลงปัจจุบันตลอดเวลา...รู้ทันลมหายใจเข้าดับออกดับ...ทั้งหลับทั้งตื่น...จะหลับดับๆ...จะตื่นดับๆ...เรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาท...รู้ทันตามความเป็นจริง....เป็นสัมมาทิฏฐิจ...จะไม่หลงยึดบ้าโง่ให้น้องทุกข์เดือดร้อน.....จาก....แปลภาษาธรรมให้เข้าใจ...4/5/2567/..   


ที่มา : แปลภาษาธรรมให้เข้าใจ


 6,421 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย