โลกไม่สดใส

ส.ษ.

<

โลกนี้มีความรู้ไม่ทัน...หุ้มห่อไว้จึงไม่สดใส...มีความตระหนี่ห้ามการให้....และประมาท...เป็นทุกข์ภัย...มีความอยากว่าใส่ร้ายเป็นกระแส.....รู้ได้ ทันปิดกระแสได้...เพราะวิญญาณดับ.....ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ก็ไม่ให้คัดค้าน...แต่ควรรู้ทันจะคิดดับไว้ตลอดเวลา.....จะได้หายโง่ไปทุกเรื่อง.....จาก....แปลภาษาธรรมให้เข้าใจ....   


ที่มา : สายสืบนิสัยศาสตร์


 6,416 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย