ทางไปขอบาย

muisun

<

ชอบชังเฉยเกิดขึ้นที่ใจ...อยู่ตลอดเวลา...เป็นทางไปอบายภูมิสี่...มีเปตนรกอสุรกายเดรัชฉาน..ถ้าชอบก็ไปเป็นเปต....ถ้าชังไปนรก...ถ้าเฉยไปเดรัฐฉาน...เพราะรู้ไม่ทันจะคิดดับ.....ถ้าคอยรู้ทันจะคิดดับไว้ตลอดเวลา...ก็ปิดทางไปอบายภูมิได้...พ้นทุกข์พ้นภัยวัฏไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีก(อย่าประมาท)....จาก..ส...ษ..   


ที่มา : จากภาษาธรรมเป็นภาษาคน (ใจ)


 6,412 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย