ทำสมาธิ ช่วยเรื่องโควิด ได้หรือไม่?

พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

ทำสมาธิ ช่วยเรื่องโควิด ได้หรือไม่?

การทำสมาธิสามารถช่วยเรื่องโควิดได้ มากน้อยแค่ไหน?

ทำสมาธิช่วยเรื่องโควิด ไม่ได้เลย

แต่การสวดมนต์สามารถช่วยเรื่องโควิดได้

การสวดมนต์เป็นสรณะให้คนทั่วไปจับ สมาธิเราจะต้องมีพอสมควร ถ้าไม่อย่างนั้ันมันก็ไม่เกิดอะไร มีแต่จะฟุ้งซ่าน

ถ้าไม่เชื่อไปดู คนที่ไม่เข้าใจไปนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่าน เพราะไม่เข้าใจหลักการนั่งสมาธิตั้งแต่ต้นมา เราจะต้องเคยฝึกมา ถึงจะทำได้

เพราะเราพูดเช่นนี้เหมือนกับพูดให้คนทั่วไปได้ทำ

ถ้าทุกคนได้ทำ ไปฝึกฝน กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย

เราสวดมนต์มันง่าย จดจ่อกับการสวดมนต์เลย เพราะเราพูดอย่างนี้พูดกับคนทั่วไป
 6,178 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย