สวดมนต์รัตนสูตร ไล่โควิดCOVID-19

พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

<
สวดมนต์รัตนสูตร ไล่โควิดCOVID-19

การสวดมนต์เพื่อไล่โรคไวรัสโควิด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้

แต่....ได้เพราะมีกำลังใจ ไม่ใช่ว่าไล่ไวรัสได้ ถ้าเรามีกำลังใจดี และร่างกายแข็งแรง ร่างกายของเราก็จะต่อต้านไวรัสได้

เหมือนกับโจรจะปล้นเข้าบ้านใคร ถ้าหากว่ายาก เขาก็จะไม่เข้าบ้านนั้น ก็จะไปเข้าบ้านที่เข้าได้ง่ายๆ   
 6,407 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย