วางใจอย่างไร ท่ามกลาง วิกฤติภัย COVID-19


วางใจอย่างไร ท่ามกลาง วิกฤติภัย COVID-19

๑. ทำสุขภาพจิตให้แข็งแรง
๒. ทำกุศลให้แข็งแรง
๓. ทำร่างกายให้แข็งแรง
๔. ป้องกันตัวเอง
๕. หลีกเลี่ยงแวดล้อมที่ไม่ดี   

6,492จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย