เหตุผลและการพิสูจน์ในพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ และกาลามสูตร (บทนำ3)

อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง

การใช้เหตุผล กระบวนการพิสูจน์ ในพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ และกาลามสูตร

จาก YouTube Channel = Loy Academy

https://www.youtube.com/channel/UC8kacVCNp5EN4e7d_nd0ZWA
 6,508 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย