พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเรื่องจริงเหรอ?


<
พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเรื่องจริงเหรอ?

พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเรื่องจริง

เป็นเรื่องจริงในธรรม เราอย่าไปดูว่าพระแม่ธรณีเป็นรูปผู้หญิงอย่างนั้น

ในธรรมเขาจะมีการแสดงออกของภาวะธรรม เช่น หิมะ ก็จะเย็น หนาว ไฟจะร้อนไหม?

แล้วตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ พระแม่ธรณีออกมาบีบมวยผมล่ะ จริงไหม?

เป็นปริศนาธรรม เป็นนิมิตหมายว่า มีสิ่งหนึ่งจะทำให้คนเขาเข้าใจว่ามีหลักมีฐาน ก็ต้องมีพระแม่ธรณี ยกตัวอย่างง่ายๆ เวลาเรากรวดน้ำเราจะกรวดที่ไหน ก็ที่พื้นดิน แล้วเรายืนอยู่ที่ไหน? ก็พื้นดิน แล้วทุกอย่างที่เราทำอยู่ก็อยู่ที่พื้นดิน พื้นดินเป็นที่รองรับสิ่งต่างๆ ทั้งดีและชั่ว เราขี้ก็บนพื้นดิน เราปลูกข้าวก็บนพื้นดิน ฉะนั้น ท่านเป็นพยานได้เลยว่าเราได้เคยทำอะไรลงไป นี่คือนิมิตหมาย เราจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ซะที

ถ้าเราไม่มีอะไรให้เชื่อ แต่เราต้องมีตรรกะให้เขาเชื่อได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการตั้งศาสนา เพื่อช่วยเหลือให้คนได้ทำความดี ในการทำความดีพระพุทธเจ้ายังสอนว่าจะต้องดูภูมิของเขาด้วย ว่าเขาเป็นดอกบัวเหล่าไหน เช่น บัวเหล่านี้ต้องการให้เห็นเป็นรูปธรรม แล้วเราจะทำยังไง เราก็ต้องมีต้องทำให้เขาเห็น ก็ต้องบอกว่า พระแม่ธรณีได้มาเป็นพยาน เขาเห็นเขาก็เห็นว่าพระแม่ธรณีมาเป็นพยาน เขาก็จะคิดว่าพระแม่ธรณีรับรู้ แล้วถ้าเขาจะไปทำชั่วแล้วเขาจะกลัวไหม? ก็กลัว!!

แล้วสิ่งที่กล่าวมานี้มันไม่ดีตรงไหน ผิดตรงไหน

คนนี้ต้องการจะไปทำดี ขอให้พระแม่ธรณีโปรดมาเป็นพยาน เขาก็จะตั้งใจทำ มันผิดตรงไหน ยังเป็นการส่งเสริมให้คนทำดี เพราะว่ารู้สึกมั่นใจว่ามีพยาน และก็เป็นการกำราบคนที่ไม่ดีว่า อย่า!! ทำนะ มีคนเห็นอยู่นะ มีคนคอยดูแลอยู่นะ เป็นอย่างนี้แล้วมันผิดตรงไหน เรายกให้พระแม่ธรณี เพราะว่าทุกคนยืนอยู่บนพระแม่ธรณี ทุกคนต้องอาศัยพื้นดิน เราทำดีหรือทำชั่วพระแม่ธรณีก็รับทราบ พื้นดินก็รับทราบ

ก็เหมือนกับเราอยู่ใกล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราทำอะไรแล้วเขาจะไม่รู้เป็นไปไม่ได้ เราถึงต้องอาศัยตรงนี้ แต่เราดูจากธรรม แล้วมาแสดงให้เป็นรูปธรรม

แล้วเราจะทำยังไง ก็ทำว่า แม่เราก็เปรียบเสมือนอุ้มเรา ก็เปรียบเสมือนกับแผ่นดินอุ้มชูเราให้เรากิน เราอยู่ ก็สมมติว่า อย่างนี้ต้องเป็นผู้หญิง อย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็นแม่ นี่แหละต้องเข้าใจว่า เป็นนิมิตหมาย ส่วนตอนหลังจะมีเรื่องราวพระแม่ธรณีมีการบีบมวยผม หรือแต่งตัวสวย อันนี้แล้วแต่ละสมัย ต้นตอแห่งเหตุเป็นอย่างนี้

ผู้ที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดก็ถือแผ่นดิน พระแม่ธรณี แผ่นดินตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับแม่ เราก็จะมีความรู้สึกทันที

สมมติว่าพระแม่ธรณี เปรียบเป็นอย่างอื่น เราก็จะไม่รู้สึก แต่ถ้าเปรียบเหมือนแม่ที่อุ้มเรา เราจะรู้สึกเลยทันที นี่แหละ เป็นนิมิตหมาย เป็นปริศนาธรรม เป็นสิ่งที่กุศโลบายนำพาให้คนทำดี แล้วละเว้นความชั่ว แล้วมันไม่ดีตรงไหน? เราจะต้องเข้าใจให้ถึงแก่นแท้

ถ้าเข้าใจอย่างนี้เป็นศาสตราจารย์ แต่ถ้าเข้าใจเป็นช่องๆ เป็นได้แค่อาจารย์ มองเห็นช่องนี้ดี แต่ปฏิฆะอีกช่องหนึ่ง แต่หารู้ไม่ว่าแต่ละช่องเขาช่วยเหลือกันอยู่   
 6,871 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย