กินเจ ได้อะไร?
 prommasit   9 ต.ค. 2563

กินเจ ได้อะไร?

การกินเจแล้วก็จะได้หลัก ๓ ข้อใหญ่ๆ ดังนี้

๑. กินเจก็จะได้ตามศรัทธา คือ ได้ตามสิ่งที่เราตั้งเจตนา ตั้งฐานจิตไว้

สมมติว่าเรากินเจเพื่อมีเจตนาในการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ผิดศีลข้อที่ ๑ เราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีศีลข้อที่ ๑ ในการไม่ฆ่าสัตว์

๒. เกี่ยวกับสุขภาพ คือ กินเจ กินผัก แล้วสุขภาพดี

๓. เป็นนิมิตหมายในการที่อยากจะแก้ไขอะไรต่างๆ เช่น แก้กรรม แก้พฤติกรรม แก้นิสัย สร้างอุปนิสัย

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

9 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  102 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย