ถ้าเราคิดว่าเรามีบาปกรรมเยอะ ควรกินเจแบบใด


ถ้าเราคิดว่าเรามีบาปกรรมเยอะ ควรกินเจแบบใด

ถ้ามีคนกล่าวว่า "คนบาปอย่างฉัน" เคยทำบาปกรรมมามากหรือแรงกรรมเยอะ จะต้องกินเจแบบไหน?

เราจะต้องกินเจแบบสำนึก และรักษาศีล ๕ ขึ้นไป ให้กินเจแบบจิตสำนึก ถ้าไม่กินเจแบบจิตสำนึก ก็จะได้ประโยชน์น้อย

สำคัญที่สุดเลย ทุกขั้นตอนในขั้นที่ ๑-๗ จะต้องกินแบบสำนึก เป็นตัวหัวใจ ในแต่ละขั้นก็จะมีจิตสำนึกมากขึ้นๆ สิ่งเหล่านี้จะกินแบบบำเพ็ญ กินแบบเกิดประโยชน์

ถ้ารู้สึกสำนึกว่าเราบาป เราจะต้องรีบแก้ไข ถ้าไม่เช่นนั้นก็ป่วยการณ์ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เรารู้สึกตัวว่าทำบาป มีบาป สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตัวนั้นทำให้เรามีวาสนา มีโอกาสที่เราจะแก้ไขได้ ฉะนั้นรีบแก้ซะ อย่าไปจมปลักกับสิ่งที่บาปกับสิ่งที่เคยทำมา สิ่งที่ควรแก้ไขเราจะต้องรีบแก้

อานิสงส์การกินเจครบ ๙ วัน ขึ้นอยู่กับว่าฐานจิตที่เราตั้งขึ้นมา ถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง จิตสำนึกย่อมแรง มีตัวแก้ไข อานิสงส์ก็คือได้รับการแก้ไขวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวง

โดยเฉพาะกินเจในช่วงเทศกาลจะได้รับอานิสงส์แรง เช่น เทศกาล ปัจจุบันเป็นวาระของในหลวง วันประสูติ หรือวันขึ้นครองราชย์ ย่อมมีการอภัยโทษนักโทษ ก็เช่นเดียว ถ้าเราทำได้ในช่วงเทศกาล ก็จะได้รับอภัยโทษมากขึ้น ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าเทศกาล บางคนก็จะไปช่วยงานอุทิศตน บำเพ็ญตน บางคนก็ไปช่วยทำอาหาร หรือบางคนก็ไปช่วยแนะนำให้คนไหว้ แม้แต่ร่างทรงก็จะไปลงโทษตัวเองเพื่อรับโทษ เหมือนกับพระเยซู ที่รับโทษแทนประชาชน ศิษยานุศิษย์ของท่าน

เช่นเดียวกันกับพ่อขันธกุมาร (मुरुगन) ก็จะมีการร่างทรงมีการลงโทษตัวเอง เพื่อทำโทษตัวเองแทนให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของลูกศิษย์ ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันระหว่างเจ้ากรรมนายเวรและศิษยานุศิษย์ พ่อขันธกุมารจะถนัดแนวทางนี้ พ่อขันธกุมารคนอินเดียนับถือก็มาก แต่คนข้างนอกจะไม่ค่อยรู้กัน เลยนับถือแต่พ่อพิฆเณศ แต่พ่อพิฆเณศจะไม่ถ่ายโทษให้ ท่านจะบอกกล่าวแล้วให้เราไปทำ แต่พ่อขันธกุมาร จะถ่ายโทษให้

และพ่อขันธกุมารก็จะเกี่ยวกับสงคราม เมื่อก่อนท่านปราบมารตลอด มีมารก็จะไปปราบ เพราะตอนที่สร้างพระขันธกุมารขึ้นมานั้น เพื่อไปปราบมาร เป็นวาระที่ปราบมาร แล้วพลังของพ่อขันธกุมารก็จะมาแนวพ่อศิวะ เพราะจะเป็นตัวแทนของพ่อศิวะ ตามที่พ่อศิวะมีพระบัญชาไปทำ เหมือนกับองคมนตรีทำหน้าที่แทนต่างพระเนตรพระกรรณของในหลวง

การกินเจบำเพ็ญศีลนี้ หมายถึง เราจะต้องรักษาศีลมากขึ้น เช่น เทศกาลการกินเจ บุหรี่ก็จะห้าม ฟังเพลงก็จะห้าม จะแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงไม่ได้ เห็นผู้หญิงสวยแล้วอยากมีเพศสัมพันธ์อย่างนี้ก็ไม่ได้ เป็นฐานจิตราคะ


^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย