ควรตั้งฐานจิตเจตนาก่อนกินเจ


ควรตั้งฐานจิตเจตนาก่อนกินเจ

การที่เราจะกินเจนั้น ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเคลียร์ฐานจิต เจตนาของเราให้ถูกต้องก่อนว่า กินทำไม? ทำไมเราต้องกิน? เช่น ยกตัวอย่าง ถ้าเราบอกว่า เรากินเจ (食齋) เพื่อถวายพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม (觀世音) อย่างนี้พูดผิดแล้ว เพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมไม่ได้มีส่วนที่ต้องการให้เรากินเจ (食齋) ถวายท่าน เราควรตั้งฐานจิตบอกว่า "กินเจเพื่อฝึกฝนตนเอง" ความหมายตรงนี้จะชัดเจนกว่า แล้วก็ถูกต้องด้วย

เราจะกินเจ แต่จะใช้ชีวิตยังไงในครอบครัวที่กินเนื้อสัตว์ "ชอ" (肉)?

ก็ไม่มีปัญหาอะไร เราก็ต้องทำกินของเราเอง ถ้าทำกินไม่ได้ เราก็ไปซื้อ หรือตามโรงเจต่างๆ ยิ่งเทศกาลกินเจจะเยอะเลย

๑. เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เรากินเจเพื่ออะไร? เรากินเพื่อฝึกฝนตนเอง

๒. เราจะตั้งกำหนดว่าเราจะเอาขัั้นไหน ๑-๒-๓ ฯลฯ จะเข้มงวดขนาดไหน เราจะต้องตัั้งให้เรียบร้อย ไม่งั้นเราก็จะทะเลาะกับตัวเอง สมมติว่า เราจะกินเจเฉพาะช่วงเช้าไหม? หรือว่าเราจะกินอาหารกับเขาเราจะต้องทำกินเองจะได้ไม่ปนกัน

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,713
• วัดไผ่ล้อม

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย