จุดเด่นของ พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ.(หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล)


พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ.(หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล)

เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) อ.เมือง จ.พะเยา และวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จุดเด่นของท่านเน้นอริยสัจ ๔

"สอนให้คนรู้จักปล่อยวาง อย่ากังวล ให้รับความจริงแห่งการรอคอยได้"

เป็นการแก้ทุกข์ เพราะเรากังวลถึงต้องทุกข์ แต่ทุกข์นั้นไม่หายไปไหน เพราะเหตุนั้นยังคงอยู่ ระยะเวลาแห่งการคงอยู่นั้ันให้ใช้สติปัญญาค่อยๆแก้กันไป ที่เราทุกข์เพราะเรากังวลใจเร็วด่วนเกินแห่งความจริง

เพราะ ๒ ข้อนี้ ทำให้เราคลายทุกข์ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกข์นั้นจะหมดเลย หรือทุกข์นั้นหายไปเลย ได้แต่คลายทุกข์เท่านั้น เพื่อมีสติสัมปชัญญะในการแก้ทุกข์ได้

คลายทุกข์ได้ แต่ต้องรู้จักรอคอย คุณรู้จักรอคอย ทุกข์ก็คลาย เช่น เราหิวข้าวมาก แต่เรานึกถึงรู้จักรอคอย ความหิวจะน้อยลงไหม? แต่ความหิวไม่หมดไป

ปล่อยวาง กับไม่ยึดมั่นถือมั่น แตกต่างกันตรงไหน? ยกตัวอย่าง เราหยิบสิ่งของ เราจะต้องปล่อยก่อน ถ้าเรารู้จักปล่อยเราก็จะไม่ยึด แต่ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยเราจะต้องยึดมั่นถือมั่นแน่นอน

นี่เป็นวิธีคิดของท่าน จุดเด่นของท่าน

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 8,941 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย