"ศีล" ปล่อยไปตามธรรมชาติ
 prommasit   30 ส.ค. 2563

"ศีล" ปล่อยไปตามธรรมชาติ


  "ศีล" เราไม่ต้องไปรักษา ยิ่งรักษาคุณยิ่งไม่เป็นศีล เราจะต้องปล่อยไปตามธรรมชาติ นั่นแหละ "ศีล" 


  เปรียบเหมือน "ความเจ็บ" ในธรรมก็มีอยู่แล้ว ปกติในธรรมก็มีอยู่แล้ว เราไม่ต้องยุ่ง แต่เราโดนเมื่อไหร่เราก็รู้เอง นี้เป็นของเต๋า


  "สมาธิ" ไม่ต้องไปตั้งมั่น ถ้าเราไปตั้งมั่นมันก็ล้มแล้ว จิตตั้งมั่นก็ล้มแล้ว
^_^  ..._/_...  ^_^ 
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา
อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

30 ส.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  97 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย