แค่ปล่อยวางก็นิพพาน เว่อร์ไปแล้ว


แค่ปล่อยวางก็นิพพาน เว่อร์ไปแล้ว


  "นิพพานนั้น มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้าง เพียงปล่อยวาง ขันธ์ทั้ง ๕ มันทิ้งไป รู้อะไร ไม่ยึดมั่น ไม่ถือไว้ นิพพานได้ อยู่ใกล้ชิด สนิทเลย"


  คำกล่าวนี้ เป็นนิพพานของคุณ ไม่ใช่นิพพานในธรรม


  ถ้ากล่าวว่า "นิพพานมีอยู่แล้ว" ก็จบแล้ว นิพพานไม่มีอยู่ ถ้าอย่างนั้นก็อยู่ในขั้นอัตตาเท่านั้นเอง เพราะเป็นนิพพานของเขา นิพพานก็อยู่ในธรรมเรียบร้อยแล้ว แล้วเราไปยุ่งอะไรในธรรม มีหรือไม่มีมันเกี่ยวอะไรกับเรา


  "เพียงปลอยวางขันธ์ทั้ง ๕" แสดงว่า คุณมีขันธ์ทั้ง ๕ หรือเปล่า แล้วตกลงคุณเข้าใจขันธ์ ๕ หรือยัง ?


  ถ้าเข้าใจขันธ์ ๕ แล้วคุณปล่อยได้ไหม?


  ถ้าปล่อยวางได้ ก็ไปปล่อยสิ นี่แหละเป็นนิพพานของคุณ คุณอยู่ในภูมิอะไร จะไปปล่อยอะไร พูดเรื่อยเปื่อย โวหารพูดยังไงก็ได้


  แค่ปล่อยวางก็นิพพาน เว้อร์ไปแล้ว
^_^  ..._/_...  ^_^ 
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา
อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,529


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย