เปรียบเทียบกรรมราคะและตรงข้ามราคะ ปิติสัมมา

 prommasit  

เปรียบเทียบกรรมราคะและตรงข้ามราคะ ปิติสัมมา• พระคุณแม่ทดแทนไม่รู้หมด

• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

• บทสวดจักรพรรดิ์หลวงตาม้านำสวด ๑ ชม.

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย