เหตุโรค


โรคพิษภัยร้ายเกิดขึ้นทางกายเป็นบางครั้ง​ แต่เกิดทางใจทุกครั้ง​ ที่ยึด​ บ้า​ โง่​ ไปคิดปรุงแต่งก็โดนเต็มร้อย​ โรคใจร้ายกว่าโรคกาย​ รู้ทันจะคิดดับๆ​ หลุดพ้นทุกโรค​ พิสูจน์ได้

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ​ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง​ รู้ทันจะคิดดับๆ ก็หลุดพ้นจากโรคภัยร้ายแรงทุกอย่าง​

ถ้ายึดถือ​ บ้า​ โง่​ รู้ไม่ทันจะคิดดับๆ ก็รับติดเชื้อโรคภัยร้ายแรงได้ทุกอย่าง​ (ท้าพิสูจน์)


จากสายสืบนิสัยศาสตร์• รวมเพลงธรรมะลูกทุ่ง

• อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย

• แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• ชะล้างความมืดมนในสังคมด้วย..ปลูกกตัญญูเเก่เยาวชน

• ๘.ปางรับมธุปายาส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย