ไม่กลัว


แม้ฟ้าจะถล่ม​ ดินจะทะลาย​ ใครจะขู่ฆ่าให้ตาย​พระพุทธเจ้าก็ไม่หวาดกลัว​ ​ไม่ป้องกัน​

แค่รู้ทันจะคิดดับๆ​ ก็ไม่กลัว​ ไม่ป้องกัน​ อะไรเลยสักอย่าง​ เพราะความกลัวคือต้นเหตุแห่งพิษภัยร้ายที่จะเข้ามาทำลายให้ทุกข์​ฉิบหายเดือดร้อน

เคยสังเกตว่าหมาถ้าเรากลัวเขาจะกัด​ ถ้าไม่กลัวเขาก็ไม่กัด​ เพราะฉะนั้น​โควิดร้าย​ ไม่ต้องไปกลัว​ มันก็ทำอะไรให้ฉิบหายเดือดร้อนไม่ได้​

ไม่ควรเชื่อ​ แต่ก็ไม่ควรคัดค้าน​ แต่ควรรู้ทันจะคิดดับๆ​ ก็ชนะทุกอย่าง​ ไม่โง่​ กลัวทุกเรื่อง

ถ้าจะจับตัวใส่ร้ายต้องจับขณะที่ใส่ร้ายจึงจะจับได้

แต่ถ้าจะจับตัวใส่ดีที่เขากำลังใส่ดีอยู่​ ไม่สมควรจับอย่างยิ่ง​ เพราะจะถูกใส่ร้ายลงโทษให้ชีวิต​ ทรัพย์สิน​ หมู่ญาติ​ ต้องฉิบหายทุกข์​ เดือดรอน​ จะหาอากาศหายใจไม่ได้​ สูญสิ้นหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้

จาก​สายสืบนิสัยศาสตร์


ที่มา : สายสืบนิสัยศาสตร์


 6,269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย