ควรพัฒนาประเทศด้วยความสันโดษ จึงจะถูกต้อง


<
ควรพัฒนาประเทศด้วยความสันโดษ จึงจะถูกต้อง

การพัฒนาประเทศ ต้องพัฒนาด้วยความสันโดษ ถ้าพัฒนาด้วยความละโมบ ประเทศจึงเกิดปรปักษ์ ยุ่งเหยิง

"ความสันโดษ" แปลว่า "เพียงพอแก่เหตุ" "พอดีแก่เหตุ" หมายความว่า ใช้ตามเหตุที่อันควร สมกับเหตุ เราจะใช้กิเลส ตัณหาก็ได้ แต่ต้องใช้ให้พอดี สันโดษเป็นตัวกำกับให้เกิดความสมดุล

"ให้พอเพียง" ไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้ แต่ใช้ให้พอเพียงก็พอแล้ว ไม่ใช่ให้เอาจนเกินเลยมากไป

ถ้าหากว่าพัฒนาประเทศด้วยความสันโดษ คนจะไม่เห็นแก่ตัว คนจึงไม่เกิดความละโมบ จะก่อให้เกิด เอื้อ-เกื้อ-กัน นำไปสู่สันติสุข

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย