ทำตามคำสอนของครูอาจารย์ อย่าใช้คำว่า "ทดลองทำดูก่อน"


ทำตามคำสอนของครูอาจารย์ อย่าใช้คำว่า "ทดลองทำดูก่อน"

"ผมจืงอยากทำตามที่อาจารย์แนะนำสักระยะหนึ่งดูว่าผลที่ตามมาจะไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่"

ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นการทดลอง เป็นการลอง เป็นการไม่จริงใจ ไม่ตั้งใจ อานิสงส์จะน้อย เราจะต้องตั้งใจทำ พอเราตั้งใจทำ แล้วเราทำด้วยความเข้าใจ

๑. ตั้งใจ

๒. เข้าใจ

พอมีความตั้งใจ เข้าใจ อานิสงส์ก็จะได้เยอะ เพราะเราเกิดการซึ้งประจักษ์ ก็จะได้ผลมาก"ขอคำชื้แนะด้วยนะครับ..และผมเองต้องมีทำอะไรเสริมอีกไหมครับอาจารย์"

สิ่งที่เสริมก็คือ ให้ทำวิธีการให้ถูกต้อง ถ้าเราทำไม่ถูกต้องเราก็ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ

ก่อนอื่นเลยเราต้องมีสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้อง เหมือนกับเราเรียงอิฐก้อนแรก ถ้าเราเรียงวางไม่ดี อิฐก้อนต่อๆ ไปก็เอียงไปด้วยกันหมดไปเรื่อยๆ

สิ่งที่ควรชี้แนะเราก็คือ เราควรที่จะเรียนรู้ปัญญาให้มากขึ้น

ให้รู้ตรงไหนมากขึ้น? เช่น บางอย่างเราบอกว่าเรามีปัญญารู้แล้ว แต่เรารู้ไม่ซึ้ง เราเลยไม่รู้ประจักษ์

เราสามารถนำสิ่งทุกเรื่องให้มาถาม เพื่อให้เกิดปัญญา สามารถถามได้ทุกเรื่อง เช่น เรื่องการงาน ทัวร์ ชีวิต ธรรมะ สัมภเวสี ไปจนถึงเรื่องบนเตียง ผัวกับเมีย หรือเรามีปัญหากับลูก ก็สามารถถามได้หมด
^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,301 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย