สวดคาถาของหลวงปู่ทวดจะเป็นเช่นใด?


สวดคาถาของหลวงปู่ทวดจะเป็นเช่นใด?

สวดพระคาถาหลวงปู่ทวดก่อนจะออกจากบ้านทุกวัน มีความคิดเห็นอย่างไร?

พระคาถาหลวงปู่ทวด

"นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา"

คำแปลคาถาบูชา

"ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อทวด ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชค ซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้"

อธิบายว่า สิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิมิตหมาย เตือนเราว่าเราอย่าประมาทก่อนออกจากบ้าน พอเราระลึกถึงหลวงปู่ทวด เราก็จะจำหลวงปู่ทวดได้ว่า จะแคล้วคลาดจะต้องไม่ประมาท

คติประจำใจของหลวงปู่ทวด ก็คือ "อย่าประมาท"

พอระลึกถึงหลวงปู่ทวด เราก็จะระลึกถึงคำสอนของหลวงปู่ทวด ว่าอย่าประมาท สิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตหมาย เหมือนกับเราระลึกถึงมะนาว เราก็จะรู้สึกคอชุ่ม น้ำลายใหลออก แต่ต้องมีองค์ประกอบของเหตุปัจจัยด้วย

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 8,152 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย