สวดคาถาของหลวงปู่ทวดจะเป็นเช่นใด?

 prommasit  


สวดคาถาของหลวงปู่ทวดจะเป็นเช่นใด?

สวดพระคาถาหลวงปู่ทวดก่อนจะออกจากบ้านทุกวัน มีความคิดเห็นอย่างไร?

พระคาถาหลวงปู่ทวด

"นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา"

คำแปลคาถาบูชา

"ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อทวด ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชค ซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้"

อธิบายว่า สิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิมิตหมาย เตือนเราว่าเราอย่าประมาทก่อนออกจากบ้าน พอเราระลึกถึงหลวงปู่ทวด เราก็จะจำหลวงปู่ทวดได้ว่า จะแคล้วคลาดจะต้องไม่ประมาท

คติประจำใจของหลวงปู่ทวด ก็คือ "อย่าประมาท"

พอระลึกถึงหลวงปู่ทวด เราก็จะระลึกถึงคำสอนของหลวงปู่ทวด ว่าอย่าประมาท สิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตหมาย เหมือนกับเราระลึกถึงมะนาว เราก็จะรู้สึกคอชุ่ม น้ำลายใหลออก แต่ต้องมีองค์ประกอบของเหตุปัจจัยด้วย

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320
prommasit
18 ก.ย. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  4123 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย