พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม


พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

การแก้กรรมคือการเปลี่ยนพฤติกรรม

พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อให้เรารู้จักเปลี่ยนพฤติกรรม ละจากมิจฉา (ผิด) ไปในทางสัมมา (ถูกต้องในธรรม) ให้มันถูกต้อง ละจากความวุ่นวาย มาสู่ความสันติ

ก็คือการแก้กรรมทั้งนั้น

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,255 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย