รูปแบบวิธีการแก้กรรม


<
รูปแบบวิธีการแก้กรรม

วิธีการแก้กรรม จะต้องเริ่มต้นด้วย "การสำนึก" ก่อน

รูปแบบการแก้ไขกรรม เคลียร์กรรมนั้นขึ้นอยู่กับภูมิของแต่ละบุคคล

ภูมิจะมีรูปแบบของกรรม และการแก้กรรม จะมีรูปแบบของภูมิของบุคคลนั้นๆ

พระอริยสงฆ์เจ้าท่านแก้กรรม ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่ง คนภูมิต่ำก็จะมีการแก้กรรมอีกรูปแบบหนึ่ง อยู่ดีๆ คนไม่ได้ศึกษาธรรมะมาแล้วจะมาแก้กรรมแบบพระอริยสงฆ์อย่างนี้ไม่ได้

ต้องแก้กรรมด้วยวิธีแห่งความถูกต้องในภูมิของเขา ที่เขาเข้าใจได้ เข้าใจถึงและซึ้ง ประจักษ์ ในภูมิของเขา เพราะภูมิเกินภูมิของเขา เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ ข้อนี้คนทั่วไปจะบกพร่องข้อนี้มาก แม้แต่พระสงฆ์จะบอกว่าการทำแก้กรรมอย่างนี้ไม่ถูกต้อง อย่างนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เคยไปฟังพระพุทธเจ้าเลยว่า ดอกบัวมี ๔ เหล่า แต่ละเหล่าก็ย่อมมีวิธีของเขา

เขาเป็นภูมิปัญญาดอกบัวเหล่าที่ ๑ แล้วจะไปเอาภูมิธรรมะของดอกบัวเหล่าที่ ๔ มาให้เขา เขาจะรู้เรื่องธรรมะอย่างนั้นตรงไหน?

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,296 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย