เจ็บเอว ไม่ต้องเจ็บที่ใจด้วย


เจ็บเอว ไม่ต้องเจ็บที่ใจด้วย

มิฉะนั้น เจ็บ ๓ ต่อ

โง่....บัดซบ!!

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 5,419 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย