ไม่ต้องเป็นหยกดีงามยิ่ง แต่ขอให้เป็นหยกดีสำหรับเรา
 prommasit   31 ธ.ค. 2561

ไม่ต้องเป็นหยกดีงามยิ่ง

แต่ขอให้เป็นหยกดีสำหรับเรา

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

31 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  724 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย