ชีวิตสุขดีอย่างไร ขาดสิ่งจะไม่มีวันเป็นได้


ชีวิตสุขดีอย่างไร

ขาดสิ่งจะไม่มีวันเป็นได้

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย