ดีร้อยอย่าง ขาดสิ่งจะพังทุกอย่าง


ดีร้อยอย่าง

ขาดสิ่งจะพังทุกอย่าง

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 5,567 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย