ชีวิตมีคุณค่า เพราะรู้คุณค่าของชีวิต
 prommasit   31 ธ.ค. 2561

ชีวิตมีคุณค่า

เพราะรู้คุณค่าของชีวิต

เข้าใจอยู่

อยู่อย่างเข้าใจ

ชีวิตมีคุณค่า

สันติสุข ตลอดกาล

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

31 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  975 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย