ชีวิตมีคุณค่า เพราะรู้คุณค่าของชีวิต

 prommasit  


ชีวิตมีคุณค่า

เพราะรู้คุณค่าของชีวิต

เข้าใจอยู่

อยู่อย่างเข้าใจ

ชีวิตมีคุณค่า

สันติสุข ตลอดกาล

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320
prommasit
31 ธ.ค. 2561

 เปิดอ่านหน้านี้  4281 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย