ชีวิตมีคุณค่า เพราะรู้คุณค่าของชีวิต


ชีวิตมีคุณค่า

เพราะรู้คุณค่าของชีวิต

เข้าใจอยู่

อยู่อย่างเข้าใจ

ชีวิตมีคุณค่า

สันติสุข ตลอดกาล

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,470 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย