ทำตามสิ่งดีที่ผู้รู้ให้ทำ ไม่ใช่ถูกบงการ


<
ทำตามสิ่งดีที่ผู้รู้ให้ทำ

ไม่ใช่ถูกบงการ

แต่ผู้รู้นำพา

นำพาสู่ที่ดีกว่า

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,378 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย