การไม่ยอมรับความจริง เหมือนเอามีดโกนจ่อคอตัวเอง


<
การไม่ยอมรับความจริง

เหมือนเอามีดโกนจ่อคอตัวเอง

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,650 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย