อย่ากลัว.!! ผู้รู้...จะมาบงการชีวิตเรา


<
อย่ากลัว.!! ผู้รู้...จะมาบงการชีวิตเรา

ชีวิตเน่าๆ

กูไม่ยุ่งด้วย

จะบอกดังๆ ให้

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,395 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย