อย่ากลัว.!! ผู้รู้...จะมาบงการชีวิตเรา
 prommasit   31 ธ.ค. 2561

อย่ากลัว.!! ผู้รู้...จะมาบงการชีวิตเรา

ชีวิตเน่าๆ

กูไม่ยุ่งด้วย

จะบอกดังๆ ให้

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

31 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  808 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย