เมื่อยังมีโอกาส ต้องถนอม และใช้โอกาส
 prommasit   31 ธ.ค. 2561

เมื่อยังมีโอกาส ต้องถนอม และใช้โอกาส

ให้เป็นประโยชน์ แก่ตน

แต่เมื่อไม่มีโอกาสแล้ว

จะร้องเรียกถึงฟ้า

ก็ไม่มีประโยชน์

นี่คือความจริง!!

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

31 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  682 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย