กลัว!! อยู่ในสำนัก จะได้ระวัง มีกลัว มีระวัง
 prommasit   31 ธ.ค. 2561

กลัว!! อยู่ในสำนัก

จะได้ระวัง มีกลัว มีระวัง

ชีวิตปลอดภัย สันติสุข

เอาหรือเปล่า? ไม่ได้ว่ามึง

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

31 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  348 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย