อหังการ แบบไม่มีปัญญา เป็นอหังการแบบทำลาย ฉิบหาย ป่นปี้!!
 prommasit   31 ธ.ค. 2561

อหังการ แบบไม่มีปัญญา

เป็นอหังการแบบทำลาย ฉิบหาย ป่นปี้!!

อหังการ แบบมีปัญญา

เป็นอหังการแบบเชื่อมั่น

นำสู่ความเจริญ

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

31 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  400 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย