อหังการ แบบไม่มีปัญญา เป็นอหังการแบบทำลาย ฉิบหาย ป่นปี้!!


<
อหังการ แบบไม่มีปัญญา

เป็นอหังการแบบทำลาย ฉิบหาย ป่นปี้!!

อหังการ แบบมีปัญญา

เป็นอหังการแบบเชื่อมั่น

นำสู่ความเจริญ

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,478 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย