มีครู อยู่ในใจ ว่า..ครูน่ากลัว!!


<
มีครู อยู่ในใจ

ว่า..ครูน่ากลัว!!

เป็นสิ่งดี...สุดยอด

เพราะจะได้ระวัง ไม่ทำผิด ไม่ฉิบหาย

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,419 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย