กล้าทำผิดได้ แต่ต้องกล้าที่จะจำ


กล้า.....ทำผิดได้

แต่ต้องกล้า......ที่จะจำ

และกล้า.....ที่จะแก้ และกล้าทำต่อไป

การงานถึงจะสำเร็จได้

ทั้งหมด คือ การรับความจริง^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,166 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย