ไม่มีง่าย และยาก


ไม่มีง่าย และ ยาก

แต่..!! อยู่ที่เรา... รู้จริง

รู้จริงของยากก็จะง่าย
^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,413


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย