ชีวิตเกิดมา อย่า!! เสียชาติเกิด
 prommasit   25 ธ.ค. 2561

ชีวิตเกิดมา อย่า!! เสียชาติเกิด

ละสิ่งไร้สาระ

ละกรรมชั่ว

ละนิสัยที่ไม่ดี

หมั่นทำ แก้ไขนิสัยให้ดี ทำเหตุดี ให้ดีพร้อม จะได้รับผลดี

ไม่เสียเวลา ไม่เสียโอกาส ชีวิตไม่สูญเปล่า มีคุณค่า

ได้แก้ไขกรรมของเราทำให้ภูมิของเราสูงขึ้น

ชีวิตมีความหมาย สร้างสันติสุข ให้แก่ตนและผู้อื่น

นี่แหละไม่เสียชาติเกิด ต้องทำแบบนี้ไม่เสียชาติเกิด

เขา...ให้เรามาเกิด เพื่อให้เราแก้ไขกรรม ยกภูมิ แสดงกรรม เพื่อเจริญธรรม

ให้ทำกรรมดี แก้ไขกรรมชั่ว นี่คือหน้าที่ของสัตว์โลก นี้คือเป็นหน้าที่สำคัญของคน ที่ได้มีโอกาสเกิดมา เพื่อแก้กรรม เจริญธรรม ยกภูมิของตนให้สูงขึ้น

แก้กรรมเสีย ทำกรรมดี ได้ผลดีแน่ นี่คือแก้กรรมที่แท้จริง!!

ต้องให้ความสำคัญ สม่ำเสมอ ถึงจะเกิดประโยชน์ตามนี้ สาธุ สาธุ ๛


^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

25 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  662 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย