ความรักเป็นหนทางทุกข์ แต่ก็สุขได้
 prommasit   23 ธ.ค. 2561

ความรักเป็นหนทางทุกข์

แต่ก็สุขได้

ถ้าเข้าใจรัก

รักอย่างเข้าใจ

สุขสันติ


ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา
อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

23 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  679 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย