ทำไมถึงมีเหตุการณ์ พระอินทร์มาหยิบเอาพระธาตุจากมวยผมโทณพราหมณ์ไปประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย์


ทำไมถึงมีเหตุการณ์ พระอินทร์มาหยิบเอาพระธาตุจากมวยผมโทณพราหมณ์ไปประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย์

โทณพราหมณ์ ได้แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้ง ๘ เมือง ได้แก่

๑. พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งกรุงราชคฤห์
๒. กษัตริย์ลิจฉวีทั้งหลายแห่งเมืองไพศาลี
๓. กษัตริย์ศากยะแห่งเมืองกบิลพัสดุ์
๔. กษัตริย์โลกิยะแห่งรามคาม
๕. มัลลกษัตริย์ทั้งหลายแห่งเมืองปาวา
๖. มหาพราหมณ์แห่งเมืองเวฏฐทีปกะ
๗. เจ้าถูลี (ฐลิยะ) แห่งเมืองอัลลกัปปะ
๘. เหล่ามัลลกษัตริย์ แห่งเมืองกุสินารา

แต่แล้วมีเหตุการณ์หนึ่ง คือ โทณพราหมณ์แบ่งพระสารีริกธาตุอยู่นั้นได้หยิบพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวา (ทาฒธาตุ) สอดใส่ไว้ในผ้าโพกศีรษะ แต่ท้าวสักกะเทวราช ทอดพระเนตรเห็น จึงคิดว่าพราหมณ์คนนี้เอาพระธาตุไปบูชาคงไม่เกิดอานิสงส์มาก พระอินทร์จึงมาหยิบเอาจากผ้าโพกศรีษะของโทณพราหมณ์ อัญเชิญลงในผอบทองทรงนำไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประดิษฐานไว้ในพระธาตุเจดีย์จุฬามณี และรวมกับพระเกศธาตุของพระองค์ที่ทรงพระขรรค์ตัดคราวเสด็จออกผนวช

ทำไมถึงมีเหตุการณ์ที่พระอินทร์ได้แอบมานำพระธาตุไปจากโทณพราหมณ์?

เป็นปริศนาธรรมว่า แม้แต่เทวดาก็ยังนับถือ ยังเคารพพระพุทธเจ้า เป็นการอัพเกรดให้กับพระพุทธเจ้า สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปสนใจ บางคนก็จะบอกว่าจริง บางคนก็จะบอกว่าไม่จริง

จริงไม่จริงไม่เห็นสำคัญ สำคัญว่าเป็นปกติในการอัพเกรด แม้แต่เทวดายังยกย่อง

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา
อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,595


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย