พระตีระฆังแล้วด่า


<
พระตีระฆังแล้วด่า

ตอนที่ไปทำงานอยู่ที่ปทุมธานี ได้ยินเสียงกระดิ่ง ระฆังเป็นเดือนๆ ก็ไม่หาย ทั้งๆ ไม่มีใครสั่งกระดิ่ง ตีฆังเลย แต่กลับมาไม่ได้ยินเสียงเลย ได้ยินตอนที่อยู่จังหวัดปทุมธานี เกือบเที่ยงคนจะได้ยินเสียงระฆังตลอด ซึ่งจะรู้สึกรำคาญว่ามีคนมาก่อกวน เพราะว่าเราเคยสร้างเหตุวิบากกรรมไว้ในอดีตชาติไว้ เช่นบางคน ทางวัดท่านตีระฆังก็ไปด่าพระท่าน กูจะนอนมันหนวกหู

พอไปถามพระบางท่าน ท่านก็บอกว่านี่คือหูทิพย์ ซึ่งไม่ใช่เลย เป็นเพราะเราไปทำวิบากไว้ให้ ถ้าเป็นหูทิพย์ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง

อดีตชาติเขาทำพิธีสั่นระฆังก็จะไปด่าเขา โมโห หนวกหู เสียงดัง ต่อว่าเขาเสียๆ หาย

จึงเป็นวิบากต่อมา แม้ว่าชาตินี้ได้ยินเสียงระฆังยังรำคาญ และยังรู้สึกเฉยๆ

ถ้าคนทั่วไปได้ยินเสียงระฆังดัง เป๊ง!!!.. จะมีความรู้สึกสบาย จะนึกถึงพระท่านสวดมนต์

ฉะนั้น เราต้องสำนึกมาแก้กรรมของเรา เริ่มจาก เราต้องสำนึกผิดที่ได้ไปทำกรรมเช่นนั้นไว้ เราต้องถอน เราต้องมาทำสัญญาใหม่ สิ่งที่เป็นเสียงระฆังเป็นเสียงที่ดี เป็นเสียงบุญกุศล และให้ซื้อระฆังมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งถ้าเราปวารณาตัวเองว่าหากมีผู้มาทำพิธี แล้วเราขอเป็นผู้ทำหน้าที่สั่งระฆัง ตีระฆังถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะทำให้แก้ไขวิบากกรรมนี้เร็วขึ้น

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,400 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย