ถนนแห่งชีวิต
 prommasit   24 ก.ย. 2561

ถนนแห่งชีวิต

ถนนก็เหมือนกับคนเรา มีวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยชรา ถนนเพิ่งสร้าง ผ่านกาลเวลาไป และถนนทรุดโทรม ถนนสามารถพูดคุยกับเราได้ เราจะสังเกตเห็นจะมีป้ายต่างๆ บอกเรา นี่แหละถนนพูดคุยกับเรา ถนนบ่งบอกเราหลายประการ ดังนี้

ถนนขุขระ คือ สังขารไม่เอื้ออำนวย

ถนนหักศอก คือ ชะตาหักเห

ถนนดินถล่ม คือ เจอเคราะห์

ถนนเรียบดี คือ สุขสบายดี

ถนนกำลังซ่อมแซม คือ กำลังอยู่ในโรงพยาบาล บำุรง รักษา

ถนนลื่น คือ ประมาท ต้องระวัง

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

24 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2264 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย