ถนนแห่งชีวิต

ถนนแห่งชีวิต

ถนนก็เหมือนกับคนเรา มีวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยชรา ถนนเพิ่งสร้าง ผ่านกาลเวลาไป และถนนทรุดโทรม ถนนสามารถพูดคุยกับเราได้ เราจะสังเกตเห็นจะมีป้ายต่างๆ บอกเรา นี่แหละถนนพูดคุยกับเรา ถนนบ่งบอกเราหลายประการ ดังนี้

ถนนขุขระ คือ สังขารไม่เอื้ออำนวย

ถนนหักศอก คือ ชะตาหักเห

ถนนดินถล่ม คือ เจอเคราะห์

ถนนเรียบดี คือ สุขสบายดี

ถนนกำลังซ่อมแซม คือ กำลังอยู่ในโรงพยาบาล บำุรง รักษา

ถนนลื่น คือ ประมาท ต้องระวัง

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

 เปิดอ่านหน้านี้  1819 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย