ตายก่อนตาย


ตายก่อนตาย

เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย

ผู้ศึกษาทั้งหลายเรียนรู้ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ไม่ได้เรียนรู้ระหว่างมีชีวิตอยู่ ระหว่างเกิด ระหว่างแก่ ระหว่างเจ็บ ระหว่างตาย ว่าจะต้องทำยังไง ทำอะไร พอเราไม่ได้เรียนรู้ เราก็มีชีวิตอยู่แบบซังกะตาย รอวันตาย เรียกว่า ตายก่อนตาย บางคนแปลของท่านพุทธทาสผิด ตายก่อนตาย แปลว่า ไม่ทำอะไร แปลอย่างนี้ผิด ตายก่อนตาย แปลว่า ให้เข้าใจก่อน

มรณานุสสติ คือ การระลึกถึงตาย เพื่อเตือนเราไม่ให้ประมาท แต่ไม่ใช่เพื่อไม่ให้เราทำอะไร

ถ้าบางคนพูดว่า ปล่อยไปตามกรรมตามเวร อย่างนี้ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เราท้องหิว เราไม่กินข้าวได้มั้ย ปล่อยไปตามกรรม ไม่ได้ นั่นแหละ เราจะปล่อยไปตามกรรมได้อย่างไร ถ้าเรากิน­ข้าวลงไปแล้วหายหิว นี่แหละแก้กรรม

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,821จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย