ชีวิตคนเราถูกกำหนดไว้จริงไหม?


ชีวิตคนเราถูกกำหนดไว้จริงไหม?

เพื่อนผมได้ถามผมทางเฟสบุคว่า ผมอยากกระจ่างในเรื่องนี้มากกว่าทุกเรื่อง ชีวิตคนถูกกำหนดไว้แล้วจริงไหม? กำหนดให้เราเลือก กำหนดให้เราคิดและลงมือทำจริงเหรอ? แล้วทำไมเรื่องของกรรมเค้าบอกว่า กรรมขึ้นอยู่กับการกระทำ อย่างเราไปตีแมวขาหักกรรมที่จะได้รับก็คืออนาคตเราก็จะขาหักเหมือนแมว แล้วเรื่องโชคชะตาที่กำหนดละ กำหนดให้เราต้องตีแมวเหรอ

ชีวิตของเราทุกคนถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ที่เราเรียกว่า "ดวงชะตา" นั่นเอง แล้วอะไรถึงมาลิขิตให้ชีวิตของเราเป็นไปตามดวงชะตา นั่นก็คือ การกระทำของเรา พฤติกรรมของเรา ทั้งฝ่ายดี ฝ่ายชั่ว จะเก็บไว้สะสมที่ "ธรรม" แล้วธรรมก็จัดสรรส่งมาเป็นดวงชะตาของเราแต่ละคน

กรรมเป็นผู้กำกับเรา
เราเป็นผู้กำกับกรรม
สติสัมปชัญญะกำกับเรา
ปัญญากำกับสติสัมปชัญญะ
ธรรมกำกับปัญญา

ยกตัวอย่าง
ดวงชะตาเราลิขิตให้เดินทางจากแม่สายไปยังกรุงเทพฯ เราก็จะต้องเดินทางจากแม่สายไปยังกรุงเทพฯ แล้วระหว่างทางเราไปตีแมวขาหัก กรรมตัวนี้จะมาส่งผลเราหรือไม่

ดวงชะตาของเราถูกกำหนดแล้วว่าจะต้องเดินทางจากแม่สายไปยังกรุงเทพฯ ก็ยังคงไปถึงยังกรุงเทพฯ แต่เผอิญว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ คือ ไปตีแมวให้ขาหัก กรรมตัวนี้ก็มาส่งผลให้เราเจอระหว่างทาง หากเป็นกรรมที่แรงก็จะทำให้เราขาหัก หรือเจ็บปวดที่ขา คือเป็นด่านระหว่างทางที่จะไปถึงกรุงเทพฯ

หากถามว่า ดวงชะตาของเราให้เราไปตีแมวหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีวิบากกรรมเกี่ยวกับแมวหรือเปล่า หรือว่า ดวงชะตาลิขิตให้เราไปพบกับแมวตัวนั้น แต่ว่าขึ้นกับว่าเราเมื่อพบแล้วจะก่อกรรมทางดีหรือไม่ดี เช่น

ก่อกรรมทางดี คือ หากว่าเราเคยมีวิบากกรรมกับแมว อดีตชาติ แมวเคยทำร้ายเรา พอมาชาตินี้เราไปพบแมวเค้าก็จะต้องทำร้ายแมวคืน แต่เรา อโหสิกรรมแก่แมว ไม่ทำร้ายแมว กับไปช่วยเหลือแมว นี่เราทำกรรมทางดี

ก่อกรรมทางไม่ดี คือ เรามีวิบากกรรมกับแมว พอมาเจอแมว เราก็ทุบตีแมวจนขาหัก เราก็ก่อกรรมทางไม่ดี

ดวงชะตาให้เราพบเจอกับแมว แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทำกรรมทางไหน ระหว่างกุศลกรรม (กระทำดี ) กับอกุศลกรรม (กระทำชั่ว)

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

8,020จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย